Sunday, 15 December 2019
Necunoscute PDF Print E-mail

Principalele necunoscute:


- Migratia si comportamentul in perioada depunerii icrelor (incluzand comportamentul de a se intoarce acasa, la locul de nastere / reproducere initial) la speciile de sturioni diadromi din Dunare;

- Localizarea in Dunarea inferioara a habitatelor esentiale (pentru depunerea icrelor si iernare) ale specilor de sturioni diadromi din Marea Neagra;

- Comportamentul in primele faze de vietii ale specilor de sturioni diadromi din Dunare;

- Deplasarea in aval a puilor de sturioni din Marea Neagra (incluzand comportamentul de grup);

- De ce sturionii "iubesc" insulele (de pe fluviu) ?;

- Distributia anuala a populatiilor de sturioni din Marea Neagra ;

- Comportamentul speciilor de sturioni diadromi in vecinatatea barajului Portile de Fier II;

- Comportamentul speciilor de sturioni diadromi dupa trecerea lor in lacul de baraj de la Portile de Fier I si / sau II;

- Variatia genetica a sturionilor din Marea Neagra (incluzand verificarea existentei sub-populatiilor);

- Deosebirile genetice dintre populatiilor speciilor de sturioni diadromi din N-V Marii Negre si din Marea de Azov;

- Ereditatea locilor microsatelitari la nisetru (Acipenser gueldenstaedti), specie octaploida;

- Justificarea numarului dublu de cromozomi la speciile de sturioni;

- Nisetrul pare a fi / este mai putin afectat de popularea de suplimentare (necontrolata genetic) efectuata lungi perioade de timp in Marea de Azov si Marea Caspica ?!?;

- Mecanismele si cauzele frecventei mari a hibrizilor naturali intre speciile de sturioni din Dunare;

- Bioacumularea de poluanti in tesuturile speciilor de sturioni diadromi din Dunare;

- Mecanismelor care determina dinamica populatiilor speciilor de sturioni din Marea Neagra.

 

Principalele lacune in metodica de cercetare:

- Modelarea matematica a stocurilor de sturioni diadromi ?

- Cum se studiaza efectele poluantilor asupra sturionilor afectati de bio-acumulari severe cu metale grele si / ori pesticide (in pestii adulti)?

- Cum se studiaza / dovedeste comportamentul de grup a puilor de sturioni in timpul diferitelor stadii ale vietii, in fluviu si la tarmul Marii Negre ?

- Cum se studiaza / dovedeste comportamentului de hranire a puilor de sturioni in timpul diferitelor stadii ale vietii lor in fluviu ?

- Cum se studiaza comportamentul pestilor si resorbtia icrelor la sturionii care nu reusesc sa depuna ponta in anul respectiv (datorita frecventelor conditii improprii de curgere a apei, in intervalul de temperaturi optime de reproducere) ?

- Cum se monitorizeaza deplasarea in aval a puilor speciilor diadrome care nu au comportament de grup (e.g. A. gueldenstaedti) ?