Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up dated: December 27th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)


Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare şi Proiectare Delta Dunării 1992

(vol.I)
Year of printing: 1993
No. of pages: 272
No. of printed copies: 300

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.
 (page 1; page 2)
1

Plătică, L., Lixandru, E., Rădulecscu,  E..

Aspecte privind calitatea apei Dunării și a rețelei hidrologice a Deltei Dunării în perioada 1982-1990

2

Lucia Plătică, Emilia Lixandru, Valeria Rădulecscu

Aprecieri asupra chimismului apei Dunării la Tulcea și Delta Dunării, în anul 1990

3

Dorina Nicolescu, Alexandra Girip

Activitatea metabolică a planctonului bacterian din ecosistemele acvatice lacustre ale Deltei Dunării

4 Doina Ioncă

Utilizarea bacteriobentosului în aprecierea troficității ecosistemelor acvatice
5

N. Nicolescu

Biodiversitatea fitoplanctonică în unele ecosisteme de tip lacustru din Delta Dunării în anul 1991

6

Eugenia Stanciu - Stianovici

Aspecte numerice și gramimetrice ale comunității fitoplanctonice din zonele de ecoton lenitic - terestru din Delta Dunării în condițiile ecologice ale anului 1991

7

Eugenia Stanciu - Stianovici

Aportul unor zone ecotonale de tip lenitic - terestru la conservarea biodiversității fitoplanctonice lacustre din Delta Dunării

8 Manuela Zamfir

Contribuții la cunoașterea lichenilor din Delta Dunării (Pădurea Letea)
9

V. Ciocârlan, Luciaca Plătică

Analiza comparativă a condițiilor edafice la Bassia hirsuta și Suaeda maritima pe insula Sacalin

10

V. Ciocârlan, P. Constantin

O nouă specie adventivă în flora României - Ambrosia coronopifolia - Torrey et A. Gray

11 N. Roman

Contribuții la cunoașterea florei Rezervației Biosferei Delta Dunării
12 Iuliana Popovici

Diversitatea faunei de nematode (Nematoda) din Delta Dunării
13 M. Falcă

Structura populațiilor de lumbricide (Oligochaeta) din Delta Dunării
14

N. Vasiliu, Otilia Ivan

Fauna și cenologia comunităților de oribatide (Acari: Oribatei) din habitate psamicole și palustre din Delta Dunării

15

V. Zinevici, Laura Teodorescu

Evoluția biodiversității zooplanctonice a ecosistemelor lacustre din Delta Dunării sub impactul eutrofizării și reflectarea ei în succesiunea ecologică

16

V. Zinevici, N. Nicolescu, Laura Teodorescu

Dinamica structuri trofice gravimetrice a fito- și zooplanctonului și relațiile trofice ale acestora in succesiunea ecologică a ecosistemelor lacustre din Delta Dunării

17

V. Zinevici, Laura Teodorescu, D. Bandacu, V. Mitache

Potențialul ecotonului lenitic-terestru de conservare structurală a zooplanctonului lacustru din Delta Dunării

18

N. Tomescu

Izopode terestre (Crustacea: Izopoda) din Delta Dunării I. Caraorman și Maliuc

19 T. Ceuca

Diplopodele din Delta Dunării
20 Z. Matic

Chilopodele din Delta Dunării
21

Felicia Bulimar

Compoziția faunistică și structura comunităților de colembole (Colembola: Insecta) în ecosistemele stuficole din Delta Dunării

22

Liliana Vasiliu - Oromulu

Studiul ecologic și zoogeografic al faunei de tisanoptere (Ord. Thysanoptera) din Delta Dunării

23

B. Kis

Heteroptere terestre (Subordinul Geocorisale) colectate în 1991 în Delta Dunării

24

Livia - Rodica Popovici

Varietatea specifică a carabidelor din Delta Dunării - Rezervația Biosferei

25

E. Nițu

Specii de Carabidae noi pentru fauna Dobrogei și a Deltei Dunării

26

D. M. Ruști

Starea actuală a faunei de lepidoptere din Delta Dunării (Lepidotera: Rhopalocera și Sphinges & Bombyces)

27

I. Moglan

Complexul de parazitoizi ai speciei Eriopeltis festucae Fonscolombe (Coccidae, Homoptera) în România

28

V. Oțel, P. Bănărescu, T. Nalbant, P. Bacalu, Ș Cociaș

Investigații asupra ihtiofaunei dulcicole a Deltei Dunării - Rezervația Biosferei în 1991

29

S. Stancioiu, V. Cristea

Studiul ihtiofaunei din Dunăre, sectorul Gura Prutului - Isaccea în 1991

30

R. Suciu

Cariotipul la Percarina demidoffi și Gymnocephalus ernuus (Pisces, Percidae) din lacul Razim

31

V. Oțel

Investigații herpetologice în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) în anul 1991

32

M. Marinov

Considerații privind iernarea unor specii de păsări în Delta Dunării și complexul lagunar Razim (1991 și 1992)

33

J. B. Kiss, M. Condac

Inelări la pelicani și evaluarea sincronă a ornitofaunei acvatice pe teritoriul RBDD executate de către corpul de pază și inspecție Tulcea

34

M. Staraș, Irina Cernișencu

Valorificarea durabilă a resurselor piscicole-principiu de bază în practicarea pescuitului în Delta Dunării

35

M. Staraș, Irina Cernișencu

Studiu comparativ privind exploatarea populațiilor de plătică (Abramis brama danubi, Pavlov, 1956) din lacurile Razim și Puiu - Roșu

36

I. Năvodaru

Prolificitatea scrumbiei de Dunăre (Alosa pontica pontica, Eichwald)

37

V. Cristea, S. Stancioiu

Utilizarea ohanelor la pescuitul sturionilor marini migratori din Dunăre

38 N. Bacalbașa - Dobrovici

Pescuitul sturionilor migratori în Dunăre în anul 1991
39

Corina Baboianu, R. Suciu

Starea genetică a unor populații de pești din lacurile Delta Dunării în 1991

40

J. Hanganu, C. Teodor, N. Ștefan

Caracteristicile biometrice ale stufului în primul an după incendiere sau recoltare pe solurile organice sulfatice-natante din Delta Dunării


(page 1; page 2)
.
 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by