Meniu

      Meniu

   
 

   

 
( Last up-dated: January 8th, 2012 - by Dr. Zsolt TÖRÖK )


Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare şi Proiectare Delta Dunării 1993

(vol. II)
Year of printing: 1994
No. of pages: 411
No. of printed copies: 300

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

(page 1; page 2)

1 V. Ciocârla, M. Costea

Cormofite noi în flora României şi a Deltei Dunării
2

Fetecău G. Maria Fetecău

Aspecte generale privind dinamica fitoplanctonului în ecosistemele acvatice funcţie de variaţia nutrienţilor utilizînd metode de stimulare numerică cu ajutorul calculatorului de proces

3

Maria Fetecău

Aspecte privind structura fitoplanctonului în Dunăre - zona oraşului Galaţi (km 154) în perioada 1992 - 1993

4

I. Grigoraş, A. Constantinescu, M. Oltean

Software pentru analiza şi prezentarea datelor din fişiere dBase asupra florei din România

5

Mihaela Pauca - Comanescu, A. Popescu, G. Negrean, Aurica Tacina, T. Marusca

Specificul cercetării producătorilor primari în ecosistemele terestre din lunca şi Delta Dunării

6

Laura Alexandrov, I. I. Trandafirescu, Mariana Popa, Lucia Popa, M. Iliescu

Biocenozele heleşteelor polihalina din baza experimentală Istria

7

Laura Alexandrov, Maria Moldoveanu, Teodora Onciu, Adriana Petran, M. Iliescu

Evoluția comunităților zooplanctonice din laguna Sinoe în perioada 1971 - 1992

8

I. D. Andriescu

Contribuţii la studiul calcidoidelor (Insecta, Hym.., Chalcidoidea) din Rezervația Biosferei Delta Dunării I - Conspect faunistic

9

C. Arion, Doina Ionică, Alexandra Girip

Caracterizarea structurii şi funcţiilor microbiocenozelor din ecosistemele terestre şi palustre din lunca şi Delta Dunării

10 B. Kis

Originea faunei de ortoptere din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
11

A. Crişan

Date asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în partea sudică a Deltei Dunării

12 Diana Bota, V. Oţel, R. Suciu, J.B. Kiss, L. M. Rasmussen

Un sistem îmbunătăţit de monitorizare a păsurilor din Delta Dunării
13

ФЕДОРЧЕ?КО A.

Ра?пределение мелких млекопитающих (Ин?ецтивора; Родентиа) нижнего Дуна?. Сообшение 1
.

14 Felicia Bulimar

Studiul faunei de odonate din Delta Dunării şi zonele învecinate
15

M. Iliescu

Ihtiofauna lagunei Sinoe

16 Tatiana Kotenko, V. Oţel, A Fedorchenko

Herpetological investigations in the Danube Delta Biosphere Reserve in 1992
17

Marina Huţu

Spectrul ecologic al faunei de uropodide (Acarina: Anactinotrichida: Uropodina) din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

18

I. Moglan

Himenoptere parazitoide (Chalcidoidea, Hymenoptera) factori naturali de limitare ai păduchelui negru al prunului - Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe - (Coccidae, Homoptera) în Delta Dunării

19

I. Moglan

Parazitofauna (Chalcidoidea, Hymenoptera) specie Eriopeltis festucae Fonscolombe (Coccidae, Homoptera) în Delta Dunării

20 Veronica Moglan

Coccinelide utile (Col. Coccinellidae) din câteva zone umede ale România
21

Gh. Mustaţă, I. Andriescu

Specii de cinipide (Hymenoptera - Cynipoidea) semnalate în Delta Dunării

22

I. Năvodaru, M. Staraş, Gh. Constantin

Studiul dependenţelor dintre fecunditatea absolută și dimensiuni pentru unele specii de peşti din Delta Dunării şi complexul Razim - Sinoie

23

V. Oţel, P. Bănărescu, T. Nalbant, Corina Baboianu

Rezultatele investigaţiilor ihtiopatologice din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 1992

24

N. Patriche, C. Pecheanu, M. Vasile

Observaţii privind tehnologia de predezvoltare a larvelor de păstrugă în sistem superintensiv

25

N. Patriche, Marilena Talpeş, Mariana Dan

Pseudomonas aerginosa, agent patogen la Acipenser stellatus

26

N. Patriche, Marilena Talpeş

Controlul saprolegniozei icrelor de Acipenseridae prin utilizarea verdelui de malachit

27

Pecheanu C-tin, Vasile M., Patriche N.

Observaţii privind reproducerea artificială a speciei Acipenser stellatus în ferma Brateş

28

R. Constantineanu, Irinel Constatineanu

Contribuţii la cunoaşterea Ihneumonidelor (Hymenoptera, Ichneumonidae) din Delta Dunării şi împrejurimi

29

Geta Râşnoveanu, Gh. Ignat

Aprecierea contribuţiei faunei bentonice la realizarea productivităţii biologice în ecosistemele acvatice (subprogram)

30

Mariana Stătescu, C. Pecheanu, Angela Trofimov, M. Vasile

Cercetări privind morfo - fenotipiile la păstrugă (Acipenser stellatus) de un an din ferma Brateş - Galaţi

31

R. Suciu

Investigaţii citogenetice la Umbra krameri (Pisces, Umbridae) - specie ameninţată în Delta Dunării

32 L. Teodor

Contribuţii la cunoaşterea curculionidelor (Coleoptera) din Delta Dunării
33 V. V. Tkach

First report on the Helminths of insectivores from the Danube Delta
34

Liliana Vasiliu - Oromulu, M. Falcă, Viorica Honciuc, Livia Rodica Popovici

Producători secundari în ecosistemele terestre din lunca şi Delta Dunării. Realizări, perspective

35

N. Vasiliu, Otilia Ivan

Particularităţile structurale ale comunităţilor de oribatide (Acarina: Oribatida) din biocenozele cu Phragmites australis din Delta Dunării

36 Corina Baboianu, R. Suciu

Cercetări de genetică biochimică asupra unor specii de peşti din Delta Dunării
37 N. Bacalbaşa - Dobrovici

Salvarea sturionilor din România necesită o strategie şi o tactică consecventă
.
(page 1; page 2)
 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by