Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up-dated: December 27th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)


Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare şi Proiectare Delta Dunării 1994

vol. III / No. 2
Year of printing: 1995
No. of pages: 230
No. of printed copies: 150

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

41

Mihaela Negulescu, Mariana Nazăru

Contribuţii la studiul calităţii apei unor ecosisteme lacustre din Delta Dunării în condiţiile anului 1993

42

M. Drăgan Bulandra, Elena Manolache, Georgeta Marin, V. Munteanu, R. Crişan, Daniela Paşca, S. Kiss

Studii microbiologice asupra unor soluri din Delta Dunării - Rezervaţia Biosferei

43

R. Crişan, V. Muntean, Georgeta Marin, Elena Manolache, M. Drăgan-Bularda, Daniela Paşca, S. Kiss

Enzyme activities of some soils in the Danube Delta Biosphere Reserve

44

N. Constantin, Eugenia Iacovici

Efectele poluante ale circulaţiei navale asupra ecosistemelor Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

45 Bondar C.

Referitor la alimentarea şi tranzitul apelor Dunării prin interiorul deltei
46

Georgeta Marin, I. Munteanu, L. Bireescu, C. Ulvoczki, I. Grigoraş

Cercetări privind evaluarea de impact antropic prin folosirea intensivă a resurselor de sol

47

I. Albu, Monica Moldovan, I. Nichersu

Folosirea sistemului mapgrafix şi investigarea ecotoanelor din zona dig - mal ale unor amenajări antropice ce sunt supuse ameliorării ecologice

48

Păun A., Gh. Curelaru, C. Grigoraş

Caracterizarea ecopedologică a ostrovului Babina (Delta Dunării) în vederea fundamentării măsurilor de ameliorare a stării ecologice actuale

49

V. Zinevici, N. Nicolescu, Laura Teodorescu

Caracteristicile structurale ale planctonului ecotonal din Delta Dunării în condiţii diferenţiate de restaurare ecologică (zona Rusca) şi impact antropic (ostroavele Babina şi Cernovca)

50

Constantina Dinu, A. Vădineanu, S. Cristofor, Gh. Ignat, Anca Sârbu, C. Ciubuc, C. Florescu, C. Cazacu

Dinamica şi distribuţia spaţială a vegetaţiei palustre şi a parametrilor fizico-chimice ai apei hiporeice din unele zone de tranziţie din Delta Dunării în anul 1993

51

Mitache V., Mihaela Condur

Studiul comparativ al factorilor ecologic din bazinele aflate în regim de expoatare piscicolă şi a celor din ecosistemele naturale adiacente din Delta Dunării

52

L. Beşuţiu, A. Nicolescu, D. Svoronos, M. Vihristencu

Geological setting within Dunavăţu - Dranov area according to the geographical data

53

S. Cristofor, D. Cogălniceanu, Carmen Postolache

Dinamica carbonului organic dizolvat funcţie de clorofila "a" în lacurile din RBDD în intervalul 1986 - 1993

54

Gh. Oaie, St. Szobotka, D. Secrieru, Maria Rădan, S. Rădan

Monitoring geoecologic în cadrul macrosistemului Dunăre - Delta Dunării prin metode geologice, geochimice şi geofizice

55 G. Vasilescu, Luiza Florea

Efectul impactului antropic asupra ihtiofaunei lacului de baraj Porţile de Fier
56

G. Vasilescu, Elena Dumitrescu

Influenţa mediului asupra stării de sănătate a peştilor de cultuă din fermele judeţului Constanţa

57 M. A. Porumb, Cristina David

Complexul Matiţa - Merhei indicatori de eutrofizare
58 Camelia Gherghişan, Mihaela Condur

Structura sărurilor ipotetice în lacul Roşu
59

Elena Vlaicu, T. Neicu

Gradul de poluare al atmosferei datorat alimentării cu energie termică a municipiului Tulcea

60

V. Feurdean, L. Feurdean

Utilizarea determinărilor de concentraţii ale deuteriului la studiul circulaţiei apelor din Delta Dunării

61

C. A. L. Negulescu, Sevastiţa Vraciu

Instalaţii de epurare moderne de tip compact pentru prevenirea poluării apelor datorită activităţilor umane

62

Aurora Vasiu, Doina Nistor

Utilizarea instalaţiilor compacte de epurare biologică echipate cu biodiscuri, pentru epurarea apelor uzate de la unităţi turistice şi aşezări izolate

63 Grigoraş I., Constantinescu A.

GIS în sprijinul managementului în RBDD
64 I. Bireescu

Fertilizarea de protecţie ecologică în agricultura din Delta Dunării
65 I. Bireescu, Gerorgeta Marin, C. Ulvoczki

Cercetări privind conţinutul de HCH şi DDT în incintele agricole din Delta Dunării
66

C. Ulvoczki, I. Bireescu, Vasilica Ignătescu

Reducerea impactului activităţii antropice din incintele agricole prin utilizarea de erbicide cu toxicitate redusă

67

L. Bireescu, C. Ulvoczki

Cercetări pentru evaluarea impactului activităţilor economice asupra ecosistemelor naturale din Delta Dunării

68

Maria Fetecău, Paula Popa, Angela Trofimov, V. Mihai

Aspecte privind caracteristicile hidrochimice şi hidrobiologice ale bazinelor de creştere din cadrul fermei Cârja (Vaslui) în perioada vegetativă a anului 1993 

69

N. Hondru, Gr. Margarit, T. Baicu, C. Gogoaşă

Noi insecticide folosite în combaterea integrată a dăunătorilor porumbului, în condiţiile Deltei Dunării

70

Al. Volcov, Dorina Ţăranu

Aspecte economice ale tehnologiilor de cultură nepoluante pentru cereale păioase

71

T. Manole, T. Baicu, C. Ulvoczki, C. Gogoaşă, Maria Iamandei

Folosirea prădătorului Podisus maculiventrissay (Heteroptera - Pentatomidae) în combaterea Gândacului din Colorado din culturile de cartof din Delta Dunării

72 Al. Volcov

Tehnologie de cultură pentru obigeană
73 Al. Volcov, Corina Baboianu

Contribuţii la stabilirea perioadei de recoltare pentru lemnul dulce
74

Vasilica Ignătescu, Georgeta Marin, Mihaela Condur, A. Păun

Cercetări privind cultivarea unor soiuri de fasole în Delta Dunării în condiţii ecologice

75

A. Păun

Cercetări ecopedologice privind renaturarea incintei Ostrovul Cernovca (Delta Dunării)

76

Vasilica Ignătescu, Georgeta Marin, Mihaela Condur

Hibrizi de porumb ce asigură producţii ridicate în condiţii de intensitate redusă a lucrărilor solului şi protecţie a mediului

77

L. Bireescu, Z. Borlan, C. Ulvoczki, Vasilica Ignătescu

Fertilizarea de protecţie ecologică la cultura florii soarelui în incintele agricole din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

78 L. Bireescu, D. Davidescu, Z. Borlan, Ileana Stelea

Consideraţii privind nutriţia minerală nepoluantă la viţa de vie
.
 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by