Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up-dated: December 22th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)


Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare şi Proiectare Delta Dunării 1994

vol. III / No. 1
Year of printing: 1995
No. of pages: 240
No. pr printed copies: 150

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

1 V. Ciocârlan

Contribuţii la cunoaşterea florei Rezervaţiei Biosferei - Delta Dunării
2 V. Ciocârlan, M. Costea

Lindernia dubia (L.) Pennell specie nouă în flora României
3 O. Stoian

Speciile de plante din familia Gramineae în Delta Dunării şi întrebuinţările lor tradiţionale
4

Tania Zaharia

Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării embrionare şi larvare la cambula Pleuronectes flesus luscus Pallas, 1811

5

D. Ruşti, M. Stănescu

Macrolepidoptere colectate în RBDD în campania 1993 (Lepidoptera: Rhopalocera, Sphyngen & Bombyces)

6

N. Vasiliu, Otilia Ivan, Lăcrămioara Fabian

The fauna and coenology of Oribatid mites (Acarina: Oribatida) from some xerophyllica habitats in the Danube Delta Biosphere Reserve

7 B. Kis

Dermapterele din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
8 A. Szito

New data about chironomids in the Danube Delta
9

Marina Huțu, Adina Călugăr

Uropodid fauna (Acarina: Anactinotrichida: Uropodina) in the Danube Delta Biosphere Reserve and its surroundings zones

10

I. Al. Moglan

Himenoptere parazitoide (Hymenoptera, Chalcidoidea) ale păduchelui virgulă al pomilor - Lepidosaphes ulmi L. (Homoptera, Diaspididae), în Delta Dunării

11

I. Al. Moglan

Himenoptere parazitoide (Hymenoptera, Chalcidoidea) ale speciei Sphaerolecanium prunastri Fonsolombe (Homoptera, Coccidae), în câteva localităţi limitrofe Deltei Dunării

12

I. Moglan

Complexul de duşmani naturali ai speciei Eriopeltis festucae Fonsolombe (Homoptera, Coccidae), în România

13

I. Chiriac

Fauna insectelor parazite (Hymenoptera, Aphidiidae) şi a afidelor (Homoptera, Aphidoidea) din Reyervaţia Biosferei Delta Dunării

14 V. Brădescu

Fauna sirfidologică din cuprinsul complexului deltaic al Dunării (Diptera, Syrphidae)
15

V. Ostaficiuc

Fauna Stafilinidelor (Coleoptera, Stafilinidae) şi elateridelor (Coleoptera, Elateridae) Reyervaţia Biosferei Delta Dunării

16

Gh. Ignat, A. Vădineanu, S. Cristofor, Galina Nafornita, Geta Rîşnoveanu, C. Ciubuc, Constantina Dinu, C. Florescu, Maria Craioveanu

Structura şi dinamica faunei bentonice din Delta Dunării în anul 1993

17

Otilia Ivan, N. Vasiliu

The fauna and coenology of oribatids (Acari: Oribatida) in the forest of Letea - The Danube Delta

18 J. Rékási, J.B. Kiss

Date privind malofagele (Mallophaga) păsărilor din Delta Dunării
19 J.B. Kiss

Gâsca de Nil - Alopochen aegyptiacus - în apropierea Tulcei
20 C. Griebler

Investigations on the fauna of dragonflies in the Danube Delta
21

M. Petrescu

Necesitatea protejării munţilor Măcin ca zonă complementară Deltei Dunării în conservarea patrimoniului natural din nordul Dobrogei

22

R. Constantineanu, Irinel Constatineanu

Contribuţii la cunoaşterea ihneumonidelor (Hymenoptera, Ichneumonidae) din Delta Dunării şi împrejurimi (Nota II-a)

23 Laura Alexandrov, M. Iliescu, I. Bilal, mariana Popa

Dinamica şi stuctura asociaţiilor zooplanctonice din laguna Sinoe în anul 1993
24

V. M. Sabodash, A. I. Smirnov

The changes in the character of reproduction of the Danube hering [(Alosa pontica, pontica (Eichwald)] as a result of antropogen deformation of its ecology

25 B. Kis, Ana Davidescu

Heteroptere acvatice şi semiacvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
26 V. Ştefan

Contribuţii la cunoaşterea enchitreidelor din Delta Dunării / I /
27 Al. Crişan

Noi date asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''
28 Laura Teodorescu

Biodiversitatea copepodelor din lacurile Roşu, Matiţa, Merhei (Delta Dunării)
29 T. Manole, C. Ulvoczki, C. Gogoaşă, Maria Iamandei

Studiul biodiversităţii ecosistemelor naturale seminaturale şi antropice din Delta Dunării
30

V. Oţel, T. Nalbant, P. Bănărescu

Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874) (Pisces, Gobiidae), o specie nouă pentru fauna României

31 D. Cogălniceanu Irina Apostolescu

Propuneri privind monitoringul populațiilor de amfibieni din RBDD
32 R. Suciu

Cercetări cariologice la Alburnus sp. (Pisces, Ciprinidae) (Nota I)
33 N. Bacalbașa-Dobrovici

Evoluția elementelor critice pentru menținerea sturionilor în Dunărea inferioară
34

Felicia Bulimar

Aspecte structurale ale comunităților de odonate (Odonata: Insecta) în diferite habitate din Delta Dunării

35

Maria Fetecău, C. Pecheanu, G. Fetecău, N. Patrichi, Paula Popa

Aspecte privind potențialul trofic al bazinelor amenajate din cadrul fermei Brateș (Galați) în perioada vegetativă a anului 1993

36

I. Nichersu, Marieta Suciu

Analiza fenomenului turistic anual actual din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD), folosind grafica 3D

37

I. Năvodaru, M. Staraș, Irina Cernișencu

Influența regimuui hidrologic al Dunării asupra variației anuale a capturilor de scrumbie de Dunăre (Alosa pontica Fichwald)

38

G. Gheorghiu, M. Cristea

Capacitatea de pășunat cu încărcătură de U.V.M. la hectar a pajiștilor din perimetrul RBDD

39

M. Staraș, I. Năvodaru, I. Cernișencu

Aprecieri privind starea și exploatarea unor stocuri de pești din Rezervația Biosferei Delta Dunării

40

Irina Cernișencu, M. Staraș, I. Năvodaru

Studiul comparativ privind exploatare populațiilor de caras (Carassius auratus gibelio) din lacurile Razim și Puiu-Roșu

.
 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by