Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up-dated: December 27th, 2011 - Dr. Liliana Török)


Analele Ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării 1995

vol. IV / No. 2
Year of printing: 1996
No. of pages: 273
No. of printed copies: 150

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

1 Eugenia Iacovici, I. Nichersu

Superlative şi curiozităţi din RBDD
2

Adriana Popa, N. Panin, D. Farnoagă, Erika Mihailă

Observaţii asupra modificărilor determinate de amenajările hidrotehnice de pe braţul Sf. Gheorghe, în transportul de apă şi sedimente

3

C. Danielescu - Chirlomez, V. G. Ungureanu, C. Gaiţă, A. Stanica

Geological study of the Black Sea shore erosion processes in the Sulina - Periboina area

4

S. C. Radan, Maria Radan, S. Radan, N. Mihailescu

Magnetism ambiental in lacurile satelite ale complexului lagunar Razelm - Sinoe: L. Histria şi L. Nuntaşi

5

R. G. Dimitriu

Aportul gravimetrie la precizarea raporturilor cuvertura sedimentară / subasment în Delta Dunării. Impactul ecologic al lucrărilor gravimetrice

6

P. Gâştescu, B. Driga

Moduri de evoluţie morfologică ale ţărmului marin din faţa Deltei Dunării

7

Doina Iozon

Contribuţii la educarea studenţilor în spiritul menţinerii biodiversităţii şi ocrotirii ambianţei

8

St. Szobotka, Gh. Oaie, C. Craiu, Erika Mihaila, S. Radan, Maria Radan, S.C. Radan, A. Viforeanu

Noi date obţinute prin metode geologice, geofizice şi geochimice integrate în monitoringul geoecologic aplicat în sistemul Dunăre-Delta Dunării

9

Elena Dumitrescu, Tania Zaharia

Starea de sănătate a cambulei Pleuronectes flesus luscus Pallas şi a calcanului Scophthalmus maeoticus Pallas din culturile experimentale

10 Aurelia Lazar

Contribuţii la cunoaşterea populaţiei de raci din lacul Lilieci - Bacău
11 C. Ulvoczki, L. Bireescu, Anuţa Ince, G. Gheorghiu

Cercetări privind conţinutul de HCH şi DDT în solurile din incinta agricolă Pardina - R.B.D.D.
12 C. Ulvoczki, L. Bireescu, G. Gheorghiu, Anuţa Ince, R. Lăcătuşu, Doina Plaxiencu

Regimul metalelor grele în solurile din incinta agricolă Pardina - R.B.D.D.
13

A. Păun, Georgeta Marin, Anuţa Ince

Studiul contiţiilor edafice existente în unele incinte îndiguite piscicole din Delta Dunării (Holbina 2 şi Dunavăţ 2.1.), în vederea fundamentării măsurilor pentru ameliorarea ecologică

14

I. Albu, I. Nichersu

Cercetări privind înființarea și evoluția plantației silvice pe malul sudic al canalului Litcov, zona naturală silvică distrusă prin lucrări hidrotehnice

15 P. Macarov

Centrul de informare și documentare ecologică al ARBDD
16

I. Bireescu, Geanina Bireescu, Z. Borlan, I. Grigoraș

Fertilizarea foliară de protecție ecologică și stimularea multifuncțională a plantelor

17

V. Zinevici, N. Nicolescu, Laura Teodorescu

Dinamica planctonului în ecosisteme cu regim hidrologic temporar din ostrovul Babina (Delta Dunării) în condiții diferențiate de impact și restaurare a regimului hidrologic

18

Liliana Török, Z. Török

Preliminary study of the interrelations between diatoms communities and nitrogen, phosphorus and silicate content of the water

19 Mihaela Condur, Camelia Gherghișan Despina

Macrozoobentosul - Indicator de eutrofizare - 1994
20 Cristina David, Camelia Gherghișan Despina, Mihaela Condur

Indicatori de poluare - Ceatal Chilia 1991 - 1994
21

Cristina David, Camelia Gherghișan Despina, Mihaela Condur

Dinamica indicatorilor chimici de eutrofizare în lacurile din Delta Dunării 1991 - 1994

22 Cristina David, Camelia Gherghișan Despina, Mihaela Condur, Doina Plaxienco

Indicatori de poluare - Dunăre - 1994
23 I. Grigoraș, A. Constantinescu

Harta eco-turistică a Rezervației Biosferei Delta Dunării
24

I. Nichersu

Utilizarea sistemului GPS în determinarea modelului morfologic al Deltei Dunării

25

C.V. Zăoagă, Cristina Păun, Sanda-Beatrice Bitere, Tatiana Barleanu

The redox character as a marker of the environmen's conditions, with specia application to the Danube Delta

26

I. Trandafirescu

Cercetări experimentale privind incubaţia icrelor embrionate de şalău (Stizostedion lucioperca, Linnée, 1758) în mediul salmastru

27 Angela Lozanu, Mina Lozanu

Importanţa Deltei Dunării în calitate de landsaft intrazonal
28 I. Nichersu, Eugenia Iacovici

Scurtă istorie a etniilor: ruşi-lipoveni şi ucraineni de pe teritoriul RBDD
29

T. Manole, C. Gogoaşă, Maria Iamandei

Contribuţii la elaborarea sistemului de combatere integrată a dăunătorilor culturilor de cartof din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

30

C. Ulvoczki, L. Bireescu, Anuţa Ince

Reducerea impactului activităţilor antropice din incintele agricole prin utilizarea de erbicide cu toxicitate şi remanenţă reduse

31 Al. Volcov

Tehnologie de cultură pentru tătăneasă
32

P. Voicu, M. Mihalache, Antoaneta Carnauhov

Caracterizarea fizică şi hidrofizică a solurilor şi stabilirea factorilor limitativi pentru actualele folosinţe agricole din incinta îndiguită Pardina- sistemele 4 şi 5 - a Deltei Dunării

33

M. Mihalache, Corina Albu, P. Voicu

Contribuţia raionării hidrofizice la aplicarea unor elemente din tehnologia de ameliorare şi valorificare a solurilor din incinta grindul Chilia

34

D. Davidescu, I. Stelea, Vasilica Ignătescu, D. Florescu, Iulia Orlăţean

Testarea stării de fertilitate a solului prin diagnoza foliară şi fertilizarea cu îngrăşăminte foliare la viţa de vie, în condiţiile  S.C. ''Viticola - Aegyssus'' S.A. Tulcea

35 Paula Popa

Studiul asupra calităţii apei Dunării în cursul anului 1994, la km 155
36

Maria Fetecău, C-tin Pecheanu, Liliana Pană

Observaţii preliminare privind utilizarea erbicidelor selective în combaterea macrofitelor acvatice

37

Ursula Stănescu, Anca Miron, Monica Hacianu, E. Grigorescu, Carmen Iordachiţă

Studiul farmacognostic şi chimic al produsului Symphyti radix recoltat din culturi ameliorate

38

N. Vasiliu, Otilia Ivan

Structural peculiarities of the Oribatid (Acari: Oribatei) communities in the Danube Delta's anthropic ecosystems

 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by