Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up-dated: December 27th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)


Analele Ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării 1995

vol. IV / No. 1
Year of printing: 1996
No. of pages: 280
No. of printed copies: 150

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

1 Gabriela Doreşencu

Măslinul dobrogean - specie rară din flora spontană a României, aflat pe cale de dispariţie
2 A. Sárkany - Kiss

Contribuţii la cunoaşterea faunei de moluşte acvatice din Delta Dunării
3 Ghe. Constantin

Cercetări privind parazitofauna la plătică
4 Z. Török

Biodiversity protecting measures based on the theories of the behavioural ecology
5

Laura Alexandrov, Tania Zaharia, Reveica Ioniţă

Studii privind dezvoltarea embrionară şi larvară la păstrăvul curcubeu Salmo gairdneri (Rich) la litoralul românesc

6 Tania Zaharia

Cunoştinţe actuale privind platelminţii din Marea Neagră I. Monogene
7 Tania Zaharia

Cunoştinţe actuale privind platelminţii din Marea Neagră II. Digene
8 Tania Zaharia

Cunoştinţe actuale privind platelminţii din Marea Neagră III. Cestode 
9

Gh. Constantin, I. Năvodaru, Irina Cernişencu

Cercetări privind parazitofauna unor specii de peşti exploataţi comercial din complexul de lacuri Roşu - Puiu

10

R. Suciu

Investigaţii cariologice la somn, Silurus glanis (Pisces, Siluridae) din Delta Dunării (Nota I.)

11

Cristina Ene, R. Suciu, F. Ene, Camelia Dumitrache

Cercetări asupra sturionilor marini migratori in Dunăre (I.) Date recente privind hrana sturionilor în zona gurilor Dunării

12

E. Ene, Cristina Ene, R. Suciu

Cercetări asupra sturionilor marini migratori în Dunăre (II) Malformaţii ale înotătoarelor la exemplarele cantonate în faţa gurilor Dunării

13 V. Ştefan

Enchitreide (Oligochaeta) din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
14 I. Bud

Bogăţia faunistică a Deltei Dunării, patrimoniu pentru mileniul următor
15

I. Trandafirescu, Laura Alexandrov, Mariana Popa, Victoria Smocov

Influenţa salinităţii asupra dezvoltării sîngerului (Hypophthalmychthys molitrix, Val.) în diferite etape ontogenetice

16 M. Marinov

Tendinţe actuale ale evoluţiei avifaunei din R.B.D.D.
17

J.B. Kiss, J. Rekási

Date privind hrana în Delta Dunării a unor specii de păsări granivore şi insectivore strict protejate

18

R. Constantinescu, Irinel Constantinescu

Contribuţii la cunoaşterea ihneumonidelor (Hymenoptera, Ichneumonidae) din Delta Dunării şi împrejurimi (Nota III-a)

19

I. Moglan

Parazitofauna (Hymenoptera, Chalcidoidea) păduchelui negru al prunului - Sphaerolecanium prunastri Fonscolome (Homoptera, Coccidae) în Delta Dunării şi câteva localităţi limitrofe ei.

20

Laura Teodorescu

Biodiversitatea copepodelor planctonice în succesiunea ecologică a ecosistemelor lacustre din Delta Dunării

21

Al. Crişan

Cercetări faunistice asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în zona maritimă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

22

Mariana Constantinescu, Viorica Cusa, Violeta Astratinei

Bacterioplanctonul şi bacteriobentosul - Indicator al nivelului trofic al unor ecosisteme lacustre deltaice

23 N. Ştefan, I. Sârbu, T. Chifu, J. Hanganu

Contribuţii la fitocenologia stufărişurilor din Delta Dunării
24

I. Sârbu, N. Ştefan, J. Hanganu, M. Gridin, M. Coroi

Vegetaţia de pe grindul Chituc în corelaţie cu tipul de substrat

25

G. Gheorghiu, M. Cristea

Capacitatea de păşunat a pajiştilor naturale din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 1994

26

Cristina Şileţchi

Utilizarea unei baze de date de informare documentare pentru Rezervaţia Delta Dunării

27

N. Bacalbaşa-Dobrovici

Este cazul să se construiască trecători pentru speciile migratoare şi semimigratoare pe Dunăre şi Siret?

28

I. Munteanu, A. Canarache, V. Vlad, Ecaterina Tarhoaca, Daniela Cosma

Baza de date a profilelor de sol din Delta Dunării

29 M. Staraş, I. Năvodaru

Schimbări în structura ihtiofaunei ca efect al modificării caracteristicilor biotopului
30 I. Năvodaru, M. Staraş

Evoluţia, cercetarea şi administrarea pescăriilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
31

I. Năvodaru, Gh. Constantin

Comportamentul migraţiei scrumbiei de Dunăre (Alosa pontica pontica Eichwald) pe sectorul Dunăre Mm 52 - Mm 50

32 A. Doroşencu

Gârla veche - zona limitrofă a municipiului, cu posibile valenţe ale mirificei Delte a Dunării
33

M. Filat, M. Condac, M. Greavu

Consideraţii privind starea şi evaluarea unor specii sedentare de vânat din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

34 I. Bireescu, Geanina Bireescu, R. Lăcătuşu, I. Grigoraş

Interrelaţii între seceta şi poluarea cu azot în RBDD
35 I. Bireescu, R. Lăcătuşu, Geanina Bireescu, I. Grigoraş, Ulvoczki C.

Cercetări privind abundenţa metalelor grele în RBDD
36

N. Vasiliu, Otilia Ivan, Geanina Bireescu, C. Ulvoczki, R., I. Bireescu, G. Gheorghiu, Anuţa Ince

Cercetări privind impactul activităţilor antropice asupra structurii şi funcţionalităţii ecosistemelor deltaice

.
 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by