Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up-dated: December 27th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)


Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare Proiectare Delta Dunării 1996

vol. V / No. 2
Year of printing: 1997
No. of pages: 347
No. of printed copies: 120

Printed by: Institutul de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

1

P. Gâştescu, M. Oltean, A. Constantinescu, I. Nichersu, I. Grigoraş

Harta ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

2 Cristina David, Camelia Despina

Dinamica formelor de azot mineral în lacurile din RBDD 1991-1995
3 Cristina David, Camelia Despina

Nutrienţii în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 1991-1995
4 Zănoagă C.V., Carmen Tîrcolea, Cristina Păun

Considerations regarding modelling of the energetic exchanges in the ecosystem
5

Zănoagă C.V., Cristina Păun, Tatiana Bârleanu

The redox character as a marker of the environmental conditions - with special reference to the Danube Delta. 2

6

Zănoagă C.V., Camelia Apetroaie, Cristina Păun, Tatiana Bârleanu

About a new informational channel at fishes

7 Tudor M.

Spaţiile verzi şi rolul lor ecologic în ecosistemul urban Tulcea
8

Zinevici V., Laura Teodorescu

Structura taxonomică a zooplanctonului în faze semnificative ale procesului de succesiune ecologică a ecosistemelor lentice din Delta Dunării

9

Zinevici V., Laura Teodorescu

Dinamica structurii taxonomice a zooplanctonului lacurilor mari din Delta Dunării în perioada 1975-1995

10

Ulvoczki C., Gheorghiu G., Anuţa Ince, Bochiş A.

Reducerea impactului activităţilor antropice din agricultură prin utilizarea de erbicide nepoluante în R.B.D.D.

11

Gheorghiu G., Ulvoczki C., Marilena Ochea

Cercetări privind poluarea cu HCH şi DDT a solurilor din incinta agricolă Pardina din R.B.D.D.

12

Rădan M., Rădan S.C. Rădan S., Szobotka Ş., Oaie Gh.

Monitoring prin susceptibilimetrie magnetică (Faza 1995) în sistemul Dunăre-Delta Dunării; Semificaţii geoecologice. 2 - Dunărea

13

Georgeta Marin, Erika Schneider, Păun A., Mitache V., Tudor M., Hulea D.

Refacerea funcţiilor şi valorilor ecologice în condiţii de reconstrucţie ecologică a olderelor agricole-studiu de caz Babina

14

Păun A., Georgeta Marin

Evoluţia substratului edafic în condiţiile renaturării incintei agricole Babina din R.B.D.D

15

Georgeta Marin, Mitache V., Erika Schneider, Florescu L.D.

Regimul hidrologic - factor cheie în reconstrucţia ecologică şi evoluţia ulterioară a incintelor agricole din RBDD - Studiu de caz Cernovca -

16

V. Mitache

Corelaţii între structura ihtiofaunistică şi gradul de eutrofizare a unui ecosistem acvatic supus renaturării ecologice (Eleşteul Holbina II)

17

Georgeta Marin, Păun A., Crişan R., Muntean V.

Variaţia conţinutului de nutrienţi din apa şi intensitatea ciclurilor biogeochimice ale azotului şi fosforului în condiţiile hidrologice şi de substrat edafic din bazinul Holbina II

18

Marlena Ochea, Camelia Despina, Florica Zisu

Evoluţia rezidurilor de pesticide organo-clorurate în Dunăre în perioada 1991- 1995

19

Dorina Nicolescu, Alexandra Simon-Gruita, Cristina Sandu, Doina Ionică

Capacitatea microbiană de descompunere pe cale oxidativă a materiei organice în masa apei a unor lacuri din Delta Dunării (1994-1995)

20

I.I. Trandafirescu, Laura Alexandrov, Mariana Popa, Victoria Smocov

Experimentări privind creşterea în policultura a crapului şi a speciilor fito şi planctonofage în mediu salmastru

21

Staraş M., Irina Cernişencu, Năvodaru I.

O coexistenţă controversată: pescuitul şi piscicultura

22

Irina Cernişencu, Staraş M., Năvodaru I.

Surse de eroare în estimarea capturilor durabile în pescăria din complexul Roşu-Puiu, RBDD

23

Lup A.

Criterii şi concepte actuale privind evaluarea economică a resurselor mediului înconjurător

24 Grigoraş I., Constantinescu A.

Stadiul bazelor de date de tip GIS in RBDD
25 Văjdea V., Niţică C., Vîjdea A.M., Hanganu J., Constantinescu A., Grigoraş I., Gridin M.

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării - Corine Land Cover -
26 Ştefan N., Gridin M., Constantinescu A., Grigoraş I., Hanganu J.

Analiza GIS a biomasei de tulpini verzui / uscate de stuf din RBDD
27

Nichersu I., Eugenia Iacovici

Aplicaţii ale proiectării asistate de calculator în statistica populaţiei umane din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

28

Bacalbaşa-Dobrovici N.

Could be restored the production of the valuable semimigratory fish species in the Danube Delta Biosphere Reserve?

29

Volcov A.

Metode de înmulţire pentru lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra) şi obligeană (Acorus calamus)

30

Volcov A., Ulvoczski C.

Aspecte economice privind utilizarea unor erbicide la culturile de porumb şi floarea soarelui

31

Manole T., Maria Iamandi, Gogoaşă C.

Influenţa tehnologiilor agricole asupra biodiversităţii insectelor din ordinul coleoptera în incintele agricole din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

32

Manole T., Maria Iamandi, Gogoaşă C.

Sisteme de protecţie a mediului natural în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării I. Sisteme de control integrat al dăunătorilor în incintele agricole din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

33

Greavu M., Filat M.

Cercetări privind utilizarea vegetaţiei forestiere în consolidarea digurilor de nisip pe grindurile marine

34

Traian Manole, Maria Iamandi, Gogoaşă C.

The use of species Podisus maculiventris Say (Heteroptera - Pentatomidae) for biological control of colorado potato beetle in the potato crops from Romania

35

Năvodaru I.

Răspândirea puietului de scrumbie de Dunăre (Alosa pontica Eichwald) în zona litorală a Deltei Dunării şi distrugerea lui prin pescuit accidental

36

Lăcătuşu R., Gheorghiu G., Dumitru M., Ulvoczki C., Mihaela Lungu, Trandafir M., Roxana Vintilă

Încărcarea şi poluarea cu metale grele a solurilor din incinta Pardina - R.B.D.D.

37

Rădan S.C., Maria Rădan, Rădan S.

Monitoring prin suceptibilimetrie magnetică (Faza 1995) în sistemul Dunăre-Delta Dunării; semnificaţii geoecologice. 1. Delta Dunării şi complexul lacustru Razelm-Sinoe

38 Sofia Vrabie

Cât trebuie să ştie orice turist despre Tulcea
39 I. Năvodaru, M. Staraş, Irina Cernişencu

Pescăriile Deltai Dunării - Stare şi priorităţi actuale
40 Staraş M.

Pescăria în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
41 M. Staraş, Gh. Corhan, M. Daneş, I. Cernişencu, I. Năvodaru, I. Grigoraş

Pachet de programe pe calculator pentru estimarea stocurilor de peşti
42 Fiz. Vajug Ghe., Ing. Fiz. Vaju D. Fiz Popescu Sil

Instalaţie de mică capacitate pentru potabilizarea apei cu ozon (2mc/h)
.
 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by