Meniu

      Meniu

   
 

   

 
(Last up-dated: December 27th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)


Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare Proiectare Delta Dunării 1996

vol. V / No. 1
Year of printing: 1997
No. of pages: 380
No. of printed copies: 120

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

1

OŢEL V.

Strategia evaluării genofondului sălbatic în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Primele rezultate

2

TÖRÖK Zs.

Technical solutions for the protetion of the amphibians and reptiles at Grindul Saele (North-Dobrogea, Romania). Case study.

3 CIOCÂRLAN V.

Noi contribuţii la cunoaşterea florei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
4 MARINOV M., HULEA D., Marilena CONDAC

Dinamica avifaunei din R.B.D.D. în corelaţie cu principalii factori de mediu
5

MOGLAN I.

Complexe des parasitoides (Hymenoptera, Chalcidoidea, Proctotrupoidea) de lepidosaphes ulmi Linne (Homoptera, Diaspididae) dans le Delta du Danube

6

NALBANT T.T.

The distribution in the Danube Delta and the lower Danube of Benthophiloides brauneri Beling & Iljin, 1927 (Pisces: Perciformes: Gobiidae)

7

RÉKÁSI J., KISS J.B., TÖRÖK Zs.

Data on the bird lices (Mallophaga) parasiting the bird species of the Danube Delta (Romania)

8

Liliana TÖRÖK

Aspecte ecologice ale comunităților de diatomee din lacu Babadag (Rmânia)

9

Laura TEODORESCU

Copepodele planctonice din ecosistem lentice ale Deltei Dunării aflate în etape diferite de evoluție

10

Geta Rîșnoveanu, Vădineanu A., Ignat Ghe., Diaconu I.

The structure and the dynamic of the benthic oligochaeta community of the Isacova Lake - Danube Delta (1992-1994)

11

Mustață G., Nicoară M., Trandafirescu I., Popov L., Marlena Ochea

Structure and dynamics of the lake Razim (D.D.B.R.) zooplankton and zoobenthic populations

12

Nicoară M., Mustață Ghe., Popov L., Marlena Ochea, Surugiu V., Cristina Pălici

Structure and dynamics of the lake Golovița (D.D.B.R.) zooplankton and zoobenthic populations

13 Țoapă Sorana Cogălniceanu Dan

Strategii reproductive la amfibienii din Lunca Inferioară a Dunării
14

Cogălniceanu D., Ciubuc C., Aioanei F., Vădineanu A.

Utilizarea resursei trofice de către comunitățile de amfibieni din lunca inundabilă a Dunării

15

R. Suciu, Corina Baboianu

Electrophoretic variation in four populations of european catfish (Silurus glanis L.) from Romania

16

Crăciuc N.

Competiția intraspecifică la ciprinidele din ecosistemele limnice observații etologice

17

Crăciun N.

Biologia reproducerii la cleanu-de-baltă (Leuciscus borysthenicus ssp. celesticus) de la Comana

18

Gălina Naforniță, Ignat Gh.

Bugetul energetic al populațiilor de A. pscinalis din ecosistemele acvatice din Delta Dunării

19

Cristina Ene, R. Suciu

Karyological researches in fishes of the genus Neogobius kessleri (Gunther 1861), Neogobius eurycephalus (Kessler 1874) and Neogobius melanostomus (Pallas, 1811)

20 Sofia Vrabie

Un caz de dracunculoză la egreta mică (Egretta garzetta garzetta L.)
21

Tatiana Kotenko, Vasile Oțel

Perișor-Periteașca area of the Danube Delta Biosphere Reserve as reservation for reptiles and amphibians

22

Galațchi .D.

Productivitatea primară în lacul Paramarin Tăbăcărie

23 Aurelia Lazăr, Icmet Bilal, Dorin Serstiuc

Evoluția biodiversității zoobentosului din lacul Sinoe
24

Anca Sârbu, S. Cristofor, A. Vădineanu, Constantina Dinu

Structura și Dinamica vegetației submerse din Delta Dunării în perioada 1991-1995

25

Marinov M., Hule D.

Dinamic coloniilor mixte de cormorani și stârci din Delta Dunării, în perioada 1959-1995

26

Bireescu L., Lăcătușu R., Beatrice Kovacsovics, Geanina Bireescu, Anca Aiftimie, Mihela Lungu, Georgeta Teodorescu Lucia Șerbănescu

Cercetări privind influența poluării cu metale grele asupra producției și vegetației porumbului

27

Bireescu L., Geanina Bireescu, Eugenia Gamenț, Teodorescu-Soare E.

Impactul antropic posibil poluant al metalelor grele asupra solurilor din zona de influența a cominatului de îngrășăminte chimice Bacău

28

Bireescu L., Geanina Bireescu, Doina Plaxienco, Teodorescu-Soare E., Badii I.

Evaluarea abundenței antropogene și impactul antropic posibil poluant prin HCH și DDT

29 Bireescu L., Roland Z., Avarvarei I., Geanina Bireescu, Badii I.

Cercetări pentru reducerea poluării chimice a solului
30

Bireescu L., Lăcătușu R., Geanina Bireescu, Beatrice Kovacsovics, Georgeta Teodorescu, Teodorescu-Soate E., Badii I.

Cercetări asupra comportării unor poluanți în sistemul sol-plantă

31

Doina Ionică, Cristina Sandu, Alexandra Simon-Gruiță Dorina Nicolescu

Destrucția materiei organice în unele ecosisteme acvatice din Delta Dunării (1994-1995)

32

Dorina Nicolescu, Doina Ionică, Alexandra Simon-Gruiță, Cristina David, Camelia Despina

Comunități microbiene din lacul Babadag, în condițiile anului 1995 (Aspecte structurale și funcționale)

33

Alexandra Simon-Gruiță, Doina Ionică, Dorina Nicolescu

Aspecte cantitative privind comunitățile microbiene din unele lacuri ale Deltai Dunării (1994-1995)

34

Constantin Gh.

Date comparative privind parazitofauna la carasul și babușca din lacul Razim și complexulul Roșu-Puiu al R.B.D.D.

35

Manolele T., Maria Iamandei, Gogoașă C.

Contribuții la studiul biodiversității speciilor de insecte din familia Curculionidae (Coleoptera) din R.B.D.D.

36

Laura Alexandrov, Crâsmaru M., Tania Zaharia, Serstiuc M.

Caracterizarea chiștilor de Artemia din lacul Techirghiol ca sursă de hrană în acvacultură

37

Tania Zaharia, Laura Alexandrov, Mariana Popa, Icmet Bilal

Observații privind comportamentul larvelor de cambulă Pleuronectes flesus luscus (Pallas) în primele etape de dezvoltare

38

Elena Dumitrescu

Contribuții la cunoașterea micozelor ce afectează racul de baltă Astacus leptodactylus Esch.

39

Tania Zaharia, Laura Alexandrov

Contribuții la cunoașterea dezvoltării embrionare și larvare la calcan Psetta maeotica (Pallas)

40

Laura Alexandrov, Tania Zaharia, A. Telembici, Constanța Wollman, Aurelia Lazăr

Utilizarea larvelor de moluște în hrana sadiilor timpurii ale unor specii de pești

41  Pop A.

Ciuperci din Rezervația Biosferei Delta Dunării
42

Constantina Dinu, Anca Sârbu, Sergiu Cristofor, Angheluta Vadineanu, Cristian Florescu, Liliana Tomescu

Răspunsuri ale vegetației din insula Sachalin la regimul hidrologic și hidrochimic

43

Dinu, Anca Sârbu, Sergiu Cristofor, Angheluta Vadineanu, Cristian Florescu, Daniela Smarandache

Dynamics of photosynthetic pigments content of the main submerged macrophytes in the Danube Delta

 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by