Meniu

      Meniu

   
 

   

 

(last up date: December 27th, 2011 - Dr. Liliana TOROK)
.

Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare Proiectare Delta Dunării 1997

vol. VI / No. 1
Year of printing: 1998
No. of pages: 312
No. of printed copies: 165

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board
.

1

Liliana TÖRÖK

Diversity and dynamic of the phytoplankton in Lakes Nebunu and Fortuna (Danube Delta Biosphere Reserve, Romania) in 1996

2

Constantin DRAGULESCU

Flora şi vegetaţia grindului Saele - Istria

3

Maria FETECAU

Aspecte privind dinamica planctonului în lacul Brateş

4

Dorina NICOLESCU , Doina IONICA, Alexandra SIMION-GRUIŢA , Cristina DAVID , V. ZINEVICI, N. NICOLESCU, Laura TEODORESCU

Comunităţi microbiene din complexul de lacuri Roşu-Puiu, în condiţiile biotice şi abiotice ale anului 1996

5

Anca SÂRBU, Sergiu CRISTOFOR, Angheluţă VĂDINEANU, Cristian FLORESCU

Rolul macrofitelor submerse din lacurile Deltei Dunării în circuitul siliciului

6

Mihaela PAUCA-COMANESCU, Aurica TACINA

Conţinutul în pigmenţi asimilatori la principalele specii de plante din pajiştile şi tufărişurile din Delta Dunării

7

Mircea VICOL, Gheorghe BREZEANU, Ion TODERAŞ, Mihail VLADIMIROV, Lucreţia UNGUREANU, Victor ESAULENCO, Vitalie CLIMENCO

Cercetări privind caracteristicile structurale ale unor comunităţi principale de hidrobionţi din lacurile Roşu, Roşuleţ şi golful Baia de Nord (Delta Dunării)

8

Andrei SÁRKÁNY-KISS

Studiul malacologic al ariilor strict protejate: Răducu, Nebunu, Vătafu-Lungueţ din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (România)

9

Andrei SÁRKÁNY-KISS, Ioan Sîrbu

Contribuţii la cunoaşterea asociaţiilor de moluşte acvatice din lacurile: Roşca, Rotund, Belciug, Sărături-Murighiol şi Merhei (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, România)

10

Vasile OŢEL

Investigaţii herpetologice în zona Munţilor Măcin şi Podişul Babadagului

11

J.B. KISS, D., HULEA, E. PETRESCU, E. BALON, M. MARINOV

Dobrogea-Romania the main wintering area for Branta ruficollis (Red-Breasted Goose)

12

Igor SCEGOLEV, Mihai MARINOV

Speciile de paseriforme din zonele umede de pe litoralul vestic al Mării Negre

13

V. ZINEVICI, Laura TEODORESCU

Abundenţa numerică şi gravimetrică a zooplanctonului în faze semnificative ale procesului de succesiune ecologică a ecosistemelor lenitice din Delta Dunării

14

V. ZINEVICI, Laura TEODORESCU

The dynamics of zooplankton numerical density in the great lakes of Danube Delta (1975-1995 period)

15

Orieta HULEA, Cristina DAVID, Rodica DUMITRU, Mihaela TUDOR

Date preliminare privind dinamica şi structura comunităţilor zooplanctonice şi zoobentonice din şase ecosisteme lacustre ale RBDD în anul 1996

16

Gh. IGNAT, Sergiu CRISTOFOR, Angheluţă VĂDINEANU, Geta RÎŞNOVEANU, Galina NAFORNIŢĂ, Cristian FLORESCU

Structura şi dinamica faunei bentonice din apele Dunării inferioare şi Delta Dunării

17

Andrei CIOLAC

Aspecte ale migraţei scrumbiei de Dunăre (Alosa pontica Eichwald, 1838) prin analiza capturilor din zona predeltaică a Dunării

18

Ion NĂVODARU

Migraţia scrumbiei de Dunăre (Alosa pontica ) şi factorii de mediu

19

Luiza FLOREA, George VASILESCU

Evoluţia ihtiofaunei cu importanţă economică din zona inundabilă a Insulei Mici a Brăilei

20

Zsolt TÖRÖK

A quantitative approach to the road mortality in the herpetofauna from Grindul Chituc (Romania)

21

Zsolt TÖRÖK

Interralations between habitat characteristics and ecological density of the natural populations of sand lizard (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) from Razim-Sinoe lagoonary system (Romania). Part I - Vegetation

22

Nicolae BACALBAŞA-DOBROVICI

Problema proliferării cormoranilor în Bazinul Dunării

23

Nicolae CRĂCIUN, Adrian IONAŞCU, Dorin HANGANU

Cercetări de etologie la ţigănuş (Umbra krameri)

24

Nicolae CRĂCIUN, Adrian IONAŞCU, Dorin HANGANU

Cercetări de etologie la Bleniidele litorale din Marea Neagră

25

Geta RÎŞNOVEANU, A. VĂDINEANU, Gh. IGNAT

Aspecte privind structura şi dinamica populaţiilor speciei Potamothrix hammoniensis în opt lacuri reprezentative ale Deltei Dunării

26

Galina NAFORNIŢĂ

Structura pe dimensiuni şi particularităţile procesului de creştere alometrică la moluştele bivalve

27

Mihaela ZAHARIA

Influenţa factorilor externi asupra înmulţirii asexuate la turbelariatul Dugesia tigrina

28

Aurelia LAZAR, Cristina WOLLMANN

Étude sur l'évaluation des pertes de mollusqoues bivalves psammobiontes de la zone littorale Baie de Mamaia dues aux orages de la saison froide

29

Gheorghe CONSTANTIN, Marilena TALPES, Nicolae PASTAE, Leonte POPA

Experimentări folosind planta medicinală Symphytum officinale în scopul stabilirii influenţei acesteia asupra factroilor interni de apărare a organismului peştelui împotriva unor boli

30

I.I. TRANDAFIRESCU, Laura ALEXANDROV, I. COSTIANU

Dinamica consumului de oxigen din perioada embrionară, la speciile fito- şi planctonofage în medi salmastru oligohalin

31

Laura ALEXANDROV, Tania ZAHARIA, Icmet BILAL, Mariana POPA, Aurelia LAZĂR, M. CRÂŞMARU

Données préliminaires concernant le régime alimentaire du flet Pleuronectes flesus luscus (Pallas)

32

D. COGĂLNICEANU, C. POSTOLACHE, A. VĂDINEANU

Dinamica compoziţiei chimice la amfibienii din lunca inundabilă a Dunării

33

Dan COGĂLNICEANU, Sorana ŢOPA, Evelina STAN

Rata de creştere postmetamorfică la juvenilii de Rana esculenta

34

Mircea GOGU-BOGDAN

Preliminary study in food composition of great cormorant during the breeding season in " Prundu cu Păsări" colony from the Danube Delta Reserve. Preliminary results.

35

Radu SUCIU, Corina BABOIANU

Cercetări asupra sturionilor marini migratori in Dunăre. VII - Cercetări preliminare privind variaţia enzimatică la populaţia de păstrugă

36

Radu SUCIU, Cristina ENE

Studiul nedistructiv al cromozomilor la somn (Silurus glanis L.) folosind tratementul in vitro cu BrdU

37

Cristina ENE, R. SUCIU

Researchs on the marine migratory sturgeons of the Danube River. VI A leukocyte culture method for chromosome preparation in sturgeons

38

Florian ENE, Radu SUCIU, Laura Bogdan

Cercetări asupra sturionilor marini migratori in Dunăre. IV - Incidenţa parazitozelor şi contaminarea cu metale grele a diferitelor specii de sturioni

.

 

 

 

 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by