Meniu

      Meniu

   
 

   

 

( last up-date: January 5th, 2011 - by Dr. Zsolt TÖRÖK )
.

Analele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării 1999

(vol. VII)
Year of printing: 1999
No. of pages: 500
No. of printed copies: 120

Printed by: Editura AVES
Odorheiul Secuiesc, Romania

Editorial Board

 

( page 1 ; page 2 )

1

BACALBAŞA-DOBROVICI N.

Date asupra prezenţei şi migraţiei morunaşului (Vimba vimba carinata) în Dunărea inferioară, în perioada 1983 - 1997

2

CIOLAC A.

Contribuţii la studiul microflorei bacteriene din Dunărea predeltaică

3

CIOLAC A.

Studiu privind fitoplanctonul din Dunărea predeltaică

4

COTROCEANU Cristina, CIUBUC C., COGĂLNICEANU D.

Exploatarea selectivă a resursei trofice de catre amfibieni

5

GLĂVAN T., ŞTIRBU V., CIUBOTARU V.

Contributions to the study of the avifauna in the region of Beleu lake ("Prutul de Jos" Reservation) Republik of Moldavia

6

MARINOV M., HULEA D.

Stârcul de cireada (Bubulcus ibis) - o nouă specie cuibăritoare in Delta Dunării

7

OPREANU Priscilla

Date preliminare privind starea actuală a populaţiilor meiobentale din cateva lacuri din Delta Dunării

8

OŢEL V.

Prezenţa speciei Gymnocephalus baloni Holcik et Hensel 1974 (Pisces: Percidae) în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

9

REKÁSI J., KISS J. B.

New data on Bidlices (Mallophaga) of rare birds from Northern Dobrogea (Romania)

10

STOICULESCU C. D.

Cuantificarea biodiversităţii în arii forestiere protejate din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"11

BOTA Diana, SUCIU Marieta

Sondajele de opinie instrumente de cunoaştere a cererii şi ofertei turistice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

12

BRUSTUR T., ANGHEL S., MALAGEANU M.

Consideraţii petrografice şi microfaciale asupra rocilor de construcţie din situl arheologic Cetatea Argamum (Capul Doloşman, Dobrogea de Nord)

13

CERNIŞENCU Irina

Structura şi dinamica ihtiofaunei complexului Roşu-Puiu

14

DOBRACA L.

Accesibilitatea şi izolarea localităţilor din Delta Dunării - consideraţii geografice

15

GLĂVAN V.

Monitoringul circulaţiei turistice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

16

GLĂVAN V., TIMOTIN V.

Amenajări şi dotări necesare pentru "organizarea" turismului individual

17

HANCIANU Monica, RUGINĂ Rodica, MIRON Anca, STĂNESCU Ursula

Cercetări privind selecţionarea unor clone de Glycyrrhiza glabra, cu caracteristici chimice superioare. Nota 1. Studiul morfo-anatomic comparativ al rădăcinilor recoltate de la patru clone de lemn dulce, cultivate in Delta Dunării

18

IGNĂTESCU Vasilica

Cercetări privind eficienţa economică în cazul activităţii agroozootehnice pe un modul de 50 hectare

19

IACOVICI Eugenia

Cuvinte şi expresii folosite în spaţiul R.B.D.D.

20

ISTRATE Maria, BĂLTEANU Ana Cezarina

Evoluţia indicelui de endogamie în două comunităţi din Delta Dunării

21

LUP A., APETROAIE Camelia

Contribuţii la clasificarea şi evaluarea economică a resurselor mediului înconjurator

22

MILITARU Laurentia, IACOVICI Eugenia, DOBROTĂ Valentina

Evoluţia istorică a holerei în judeţul Tulcea - în special in Delta Dunării

23

MIU Georgeta, BOTEZATU D.

Consideraţii de ordin antropologic asupra populaţiei traco-geto-dacice de pe teritoriul Dobrogei

24

NĂVODARU I., CONSTANTINESCU A., MUNTEANU I.

Reproducerea speciilor comerciale de peşti de apa dulce în zona Deltei Dunării

25

NĂVODARU Ion, STARAŞ Mircea, CERNIŞENCU Irina

Status of aquaculture in Danube Delta and trends

26

POPOVICI Laurenţiu, MIHAILĂ Elena

Aplicarea elagajului artificial în arboretele de plopi din lunca Dunării

27

STARAŞ M., OŢEL V.

Evidences regarding the natural spawning of the silver carp species (Hypophthalmichthys molitrix Val.) in the Danube river

28

SUCIU Marieta, BOTA Diana, TÖRÖK Zs.

Poteci de vizitare / învăţare pe teritoriul R.B.D.D. - un mod de promovare a ecoturismului

29

ŞTIRBU Maria, SIMALCSIK Angela

Evoluţia duratei vieţii în decursul secolului XX la populaţiile de la Crişan şi Mila 23 (Delta Dunării)

30

ŢARCĂ Ana

Caracterizarea dermatoglifică a unor populaţii din Delta Dunării

31

VOLCOV A.

Caracterizarea unor linii de lemn dulce - Glycyrrhiza glabra - din colecţia Institutului de Cercetare şi Proiectare Delta Dunării


32

ADAMESCU Carmen, POSTOLACHE Carmen, CAZACU Constantin, CRISTOFOR Sergiu, IORDACHE Virgil, BODESCU Florian, VĂDINEANU Angheluţă

Parametri de control ai biomasei fitoplanctonice în lacurile din lunca Dunării

33

BIREESCU L., STAN T., BIREESCU Geanina, GAVRILUŢĂ I., BUDOI Gh.

Cercetări pentru elaborarea matricei de impact global asupra funcţionalităţii unor ecosisteme din lunca Prutului

34

BIREESCU L., BIREESCU Geanina, STAN T., EFROSE Rodica, GAVRILUŢĂ I., BUDOI Gh.

Studiul favorabilităţii constelaţiei factorilor pedoecologici din ecosistemele forestiere de stejar

35

BIREESCU L., STAN N., MUNTEANU N., STAN T., GAVRILUŢĂ I., BUDOI Ghe.

Cercetări privind influenţa fertilizării nepoluante a solului cu îngrăşăminte biologice asupra culturilor de tomate în solarii

(page 1 ; page 2

 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by